Solar vandvarmere

Solar vandvarmere er omdannelsen af sollys til varme til vandopvarmning ved hjælp af en solfanger. En række forskellige konfigurationer er tilgængelige til forskellige omkostninger for at levere løsninger i forskellige klimaer og breddegrader. Solvarmeanlæg anvendes i vid udstrækning til boliger og nogle industrielle applikationer.

En solvendt samler opvarmer et arbejdsvæske, der passerer ind i et opbevaringssystem til senere brug. Solvarmeanlæg er aktive (pumpede) og passive (konvektionsdrevne). De bruger kun vand, eller både vand og arbejdsvæske. De opvarmes direkte eller via lyskoncentrerende spejle. De opererer uafhængigt eller som hybrider med el- eller gasvarmere. I store installationer kan spejle koncentrere sollys til en mindre samler.